Jdi na obsah Jdi na menu
 


černá magie

1


2

3Zakázané činosti (důvod)
1. devastace hřbitovů (nenašel jsem žádný pádný důvod, proč ničit hroby, či je vykrádat)
2. mučení a trápení zvířat (co dodat)
3. Užívání drog nejen pro rituální účely (Mařka a další)
4. Psaní brakové lit. s cílem zneužít satanismus (prostě žádné pohádky)
5. Bezdůvodné mrhání magií (vyvolávaní Satana jen tak)
6. ...
Zakázané skupiny
a) feministické skupiny, vydávající se za spolky čarodějnic (praktikující spíše napadání mužství než magii)
b) skupiny, které podporují LaVeyovské koncepty (ale vyhýbají se děsivému slovu s velkým S)
c) hantýrkou zatěžkané křesťany, vydávající se za satanisty
d) dopisovací nebo dobročinné spolky, které předstírají, že jsou vybranými jedinci, kteří vykonávají mocné satanské obřady.
e) hnutí jednoho muže či jedné ženy
f) tvrdí li, že jsou ve spojení se Satanem (!)
g) Církev Satanovu*** či podoné hnutí jako ablolutní organizaci (která jediná ví jak to má být)
h) parazitní časopisy rádoby satanské (tím apeluji na všechny, aby vznikly alespoň 2 časopisy, přístuné i veřejnosti a s širokou škálou dopisovatelů)
i) Braková lit. a PC hry (nemám chuť ji tu rozvádět, ale dnes je těžké rozeznat ji od pravé)
j) Brak. filmy (tady bych nic nezakazoval, úsudek si udělej čtenáři sám)
k) ...
Povoleno
1. noční návštěvy hřbitovů
2. poslouchání metalu (dobrovolné)
3. používání masek (volitelné)
4. přatelství s Gothic lidmi
5.
O co jde autorovi
A) Rovnost všech opravdových satanistů
B) O to, aby nikdo nevlastnil "licenci" na nějaký obřad (viz. Církev Satanova*** ale určitě nejen ta)
C ) Nastavení jasných pravidel pro všechny satanisty v ČR (čekací doba, ziskávaní infornací
D) Přesné a do detajlů srozumitelné obřady
E) Žádná centralizace Satanisnu, ale jednoznačné sjednocení satanistů
F) Boj proti zneužití magie (chaos magie- viz článek Nebezpečí tkví v Chaos Magii)

PEKELNÁ JMÉNA

NEKOPÍROVAT !!!!!

Abaddon- (hebrejsky) ničitel

Adramelech- samarský ďábel

Ahpuch- mayský ďábel

Ahriman- mazdánský ďábel

Adramelech- samarský ďábel

Ahpuch- mayský ďábel

Ahriman- mazdánský ďábel

Amon- egyptský bůh života a množeni s beraní hlavou

Apollyon- řecké synonymum pro Satana, úhlavního nepřítele

Asmodeus- hebrejský ďábel smyslnosti a přepychu, původně zvíře posledního soudu

Azazel- (hebrejsky) učil člověka výrobě zbraní a zavedl kosmetiku

Baalberith- kanaánský Pán úmluv, později se z něj stal ďábel

Balaam- hebrejský ďábel lakoty a chamtivosti

Bafomet- uctíván templáři, jako symbol Satana

Bast- egyptská bohyně rozkoše představovaná kočkou

Belzebub- (hebrejsky) Pán much, převzatý ze symbolismu skaraba

Behemoth- hebrejská personifikace Satana v podobě slona

Beherit- starosyrské jméno pro Satana

Bilé- keltský bůh pekla

Cimeries- jezdí na černém koni a vládne Africe

Čemoš- moabitský bůh, později ďábel

Čort- ruské jméno pro Satana, černý bůh

Dagon- filištínský mstivý ďábel moře

Damballa- hadí bůh kultu voodoo

Démogorgon- řecké jméno ďábla, které prý mělo zůstat smrtelníkům utajeno

Diabolos- (řecky) plynoucí dolů

Drakula- rumunské jméno pro ďábla

Emma-O- japonský vládce pekla

Euronymos- řecký kníže smrti

Fenriz- syn Lokiho, zobrazovaný jako vlk

Gorgo- zdrobnělina Démogoron, řeckého jména pro ďábla

Haborym- hebrejské synonymum pro Satana

Hekaté- řecká bohyně podsvětí a magie

Ištar- babylonská bohyně plodnosti

Kálí- (hindsky) Šivova dcera, bohyně uctívaná Thuggy

Kojot- indiánský ďábel

Lilith- hebrejská ďáblice, Adamova první žena, která ho naučila jak to chodí

Loki- germánský ďábel

Mammon- aramejský bůh blahobytu a zisku

Mania- etruská bohyně pekel

Mantus- etruský bůh pekel

Marduk- bůh města Babylónu

Mastema- hebrejské synonymum pro Satana

Melek Taus- jezidský ďábel

Mefistofeles- řecky ten, který se straní světla, viz Causy

Metztli- aztécká bohyně noci

Mictian- aztécký bůh smrti

Midgard- syn Lokiho, zobrazovaný jako had

Milkom- amonitský ďábel

Moloch- fénický a kanaánský ďábel

Mormo- (řecky) král ghoulů, choť Hekaté

Naamah- hebrejská ďáblice svodů

Nergal- babylónský bůh Hádu

Nihasa- indiánský ďábel

Nija- polský bůh podsvětí

O-Yama- japonské jméno pro Satana

Pan- řecký bůh smyslnosti, později zapuzen do ďáblovy říše

P1uto- řecký bůh podsvětí

Proserpina- řecká královna podsvětí

Pwcca- velšskésyrský ďábel, uctívaný v Damašku jméno pro Satana

Rimmon- syrský ďábel, uctívaný v Damašku

Sabazios- frýžského původu, ztotožňován s Dionýsem, uctívání hada

Saitan- enošský ekvivalent Satana

Sammael- (hebrejsky) "nenávist Boží"

Samnu- středoasijský ďábel

Sedit- indiánský ďábel

Sekhmet- egyptská bohyně pomsty

Set- egyptský ďábel

Šejtan- arabské jméno pro Satana

Šiva- (hindsky) ničitel

Tan-mo- čínská analogie ďábla, žádostivosti, touhy

Tezcatlipoca- aztécký bůh pekel

Thamuz- sumerský bůh, který byl později vypovězen do ďáblovy říše

Thoth- egyptský bůh magie

Tunrida- skandinávská ďáblice

Typhon- řecká personifikace ďábla

Yaotzin- aztécký bůh pekel

Yen-lo-Wang- čínský vládce pekel

VYVOLÁVÁNÍ DUCHŮ

JAK MŮŽEME VYVOLAT DUCHY

Je mnoho způsobů, jak vyvolávat duchy, proto vám uvedu jen nějaké. Sami si vyzkoušejte jaké vyvolávání vám bude nejvíce vyhovovat a podle něj se řiďte.

a) Nejprve si vytvoříme úplně kompletní abecedu i s háčky. Poté k tomu ještě přidáme: ano, ne, nevím, číslice od jedné do deseti. Připravíme si skleničku z čirého skla a ne moc velkou. Nyní abecedu rozdáme dokolečka na hladký povrch, po kterém by sklenička lehce jezdila. Jeden z vás uchopí skleničku a řekne: "Vyvoláváme tě duchu (jeho jméno), prosím přijď mezi nás" a foukne do skleničky a položí ji doprostřed kruhu abecedy otočenou tak, aby byl otvor skleničky na desce. Jakmile toto dořeknete musíte všichni, kdo vyvolávají položit lehce ukazováček na skleničku. Po chvilce se zeptáte jestli je duch přítomen a on by měl najet na "ano" poté se můžete ptát na jakékoli otázky. A nezapomeňte mu vždy poděkovat. Když ducha chcete odvolat, tak řeknete "odvolávám" a pustíte prsty za skleničky a skleničku otočíte.

b) Sedneme si do kruhu a chytneme se za ruce. Zavřeme oči. Opakujeme 3x "Vyvoláváme tě duchu (jeho jméno) prosíme tě přijď mezi nás" pak se ho zeptáme: jestli jsi zde přítomen, udělej znamení, kterého by jsme se nebáli. Potom se ptáme na otázky, ale tak , aby se na otázky dalo odpovídat ano a ne. Ukázka: Budu někdy bohatá? Jestli ano, tak uděl znamení.

SATANISMUS

OFICIÁLNÍ NÁZEV: Církev Satanova, založena v r. 1966 v USA

VYCHÁZÍ Z : černé magie, čarodějnictví, převrácené židovsko-křesťanské nauky.

CHARAKTERISTIKA: Mimo oficiální církev existuje mnoho dalších satanistických skupin. Sjednocuje je uctívání Satana, chápaného obvykle jako osobní či neosobní princip zla. Základní knihou moderního satanizmu je Satanská bible od A. S. La Veye.
Základem La Veyova satanizmu je hlásání návratu k původní přirozenosti člověka, zejména v oblasti sexu. Zdůrazňuje nenahraditelnost vlastního poznání, které by vždy mělo být doprovázeno pochybnostmi.
Za symboly byl zvolen obrácený kříž a převrácený pětiúhelník v kruhu. Nejrozšířenějším číslem, které se k satanizmu váže, je 666. Toto číslo se objevuje v poslední knize Nového zákona a symbolizuje Bohu nepřátelskou šelmu. Existuje mnoho interpretací tohoto čísla, jehož správný tvar může být i 616. Někteří biblisté se přiklánějí k názoru, že jím autor chtěl označit císaře Nerona, jiní v něm "poznávají" např. císaře Caligulu.
Z rituální praxe satanistických skupin jsou nejznámější tzv. černé mše, které jsou jakousi převrácenou římskokatolickou mší. Může při nich docházet k sexuálním orgiím nebo obětování zvířat. Rituální vraždy lidí jsou vzácností.

SATANSKÉ DEVATERO

1) Satan znamená ukájení choutek, nikoli odříkání.
2) Satan znamená živoucí existenci, nikoli vymyšlené spirituální báchorky.
3) Satan znamená neposkvrněnou moudrost, nikoli pokrytecký sebeklam.
4) Satan znamená laskavost,k těm, kdo si ji zasluhují, nikoli lásku, vyplýtvanou na nevděčníky.
5) Satan znamená pomstu, nikoli nastavení druhé tváře.
6) Satan znamená odpovědnost vůči odpovědným, nikoli péči o psychické upíry.
7) Satan znamená člověka jako pouhé zvíře, někdy lepšího, mnohem častěji však horšího než ti, kdo kráčejí po čtyřech, člověka, jenž se díky božskému, duchovnímu a intelektuálnímu vývoji stal nejzkaženějším zvířetem.
8) Satan znamená všechny tzv. hříchy, jelikož vedou k fyzickému, mentálnímu nebo emočnímu uspokojení.
9) Satan je nejlepším přítelem, jakého kdy církev měla, jelikož ji po celá ta léta pomáhal udržovat v chodu.
Satanisté zrádce zabíjejí, z této sekty odejít nelze a proto mladí lidé často páchají sebevraždy. Toto je velice atraktivní sekta pro mnohé, zvláště mladé lidi, ale je také velice nebezpečná.


WOODOO

Sekty provozující černou magii, zabývající se především různými praktikami souvisejícími s ovlivňováním života druhých (láska, náklonnost a další city zajišťované pomocí magie) a na druhé straně ochranou před černou magií protivníků, jejichž významným prvkem je existence zombie (mimochodem, vznik zombie je prováděn podáním tetrodotoxinu z japonské ryby fugu nebo semeny durmanu, takže dojde k omezení duševních schopností, zombie je bez paměti a duševních schopností, má strnulý pohled a poruchy chování) a používání panenky woodoo - zapichováním jehel do těla panenky se navozuje bolest a poruchy v tomtéž místě u očarované osoby.

woodopište mi co si o tom myslíte

 

Komentáře

Přidat komentář

Přehled komentářů

magie není černá nebo bíla je ďáblova

(Lucia, 14. 11. 2013 14:48)

ahoj lidi.studovala sem na fildě a ted se hlasim na teologii,stala sem se věřící křestankou.od malička mě to táhlo k duchovnu..také sem zabředla do okultismu.zaujalo varování paní Veroniky.chci se k ní přidat. mám stejnou zkušenost s exorcismem.mohu potvrdit a prosím-ruce pryč od okultismu,magie,evokace,věštění..všeho okultního...lidé,veřte mi,že se pouštíte do něčeho z čeho pak bude těžká cesta úniku...budete hledat pomoc,googlovat si psychology,psychiatry,exorcisty a zlej duch ne a ne opustit váš život....věřte mi...žádná prdel probouzet se v noci pochcaný strachy,že vám černá silueta dejchá za krkem.

potrbuji najit pravdu

(helca, 4. 8. 2013 10:55)

Co znamena kdyz najdete na zahrade zakopanou praseci kuzi ? A co musite udelat ? Posledni dobou mame neustale smulu ,uplne ve vsem . Dekuji

Okiltismus

(veronika, 22. 10. 2012 15:53)

Lidi prosím vás vzpamatujte se nenechte se pohltit satanem...poslechněte si přednášky otce Vojtěcha Kodeta na youtube-o okultismu,nepokoušejte se vyvolávat duchy ,nebo skončit dokonce v nějaké satanistické sektě..jsem křestanka a věřte mi že jsem se na jednom poutním místě setkala s posedlým člověkem který měl v sobě několik zlých duchů protože se dostal do sekty bílé magie..Neslužte satanu nýbrž bohu který vás miluje,satan vám může dát slávu ale jen nachvíli ,Bůh vám dá vše po čem toužíte...Ježíš at vám žehná a otevře oči

NEDA SA TO CITAT

(n, 14. 7. 2012 9:44)

vobc na to nevidim ked si to dal zltou farbou

potřebuji pomoct

(hanah , 29. 3. 2012 20:56)

prosím když chci vyvolat bohyní Hekaté tak co vše potřebuji abych jí vyvolala prosím odepište ale né nějací magoři někdo kdo to zná

Re: potřebuji pomoct

(Mr.Mannon, 11. 7. 2012 17:36)

Ahoj, ozvi se na Mr.Mannon@seznam.cz a domluvime se.

jeto pravda

(martin , 22. 11. 2011 16:36)

ja to nechapu... co udělal svět dobrýho pro Boha, že chceš, aby dělal něco On pro svět? na světě se vedou války, ale jsou to války lidí.. proč to dělaj? Bůh není loutkař, který si hraje s vojáčky.. jaký by byl smysl celého světa, kdyby člověk neměl svobodu? má ji a dělá si co chce.. a věř mi, nedělá to dobře.. když nakoukneš pro změnu do normální Bible, není se ani moc čemu divit, viz Sodoma a Gomora nebo potopa světa.. proč to bylo? protože se lidi odvrátili od Boha.. Bůh neni špatnej, jenom si to lidi představujete trochu jinak.. a taky to neni automat, do kterého hodíš modlitbu a vypadne ti kupon s vyslyšením..
Neříkám, že Satan není, on je.. ale je špatné ho uctívat, protože na konci PROHRAJE (teď ne) a jeho zastánci na to doplatí
Odpovědět

Samara Morgan

(Eliners, 1. 1. 2011 18:04)

Já jsem jednou vivolal ducha z hororu Kruh2 Samara Morgan a duchy se vivolavajáí tak že si připravíte tužku papír svíčku zapálenou a na papírek si napíšete jmeno ducha a spalíte ho tou svíčko a poznáte tak že když svíčka zhasne duch je někde o kolo vás a odvolává se stejně akorat když svíčka zase zhasne už tam nění

mamka vyvoláávala duchy...

(kateřina klbabová kostickakatka, 1. 1. 2011 17:43)

asi před 1.rokem mně mamča vyprávěla že z kamarádkama vyvolávala duchy a ten duch tak na hřbytově dělal takoví různé pohyby ani mu dávali různé otazky a on tim kelímkem hýbal věřte mi nebo ne je to pravda.... a jeden půj strýček tak nás z bratrem naučil jak vyvolávat duchy stoupnete si ke stromu který je hodně tlustej abyste neviděli před sebe. potam si v duchu říkate něco na př: (at duchové žíjí nebo ne vyleste a ukaž te se mně ) TOBYL PŘÍKLAD ...ALE JÁ O NEVIDĚLA PROTOŽE SEM BYLA U STROMU ALE STRYČEK A BRATR VISDĚLI OBRYS ČERVENEJALE POTOM JS EM TO VIDĚLA A POHLA SEM SE PO S**T pííííííííííííp hihi

XxX

(thorann1, 6. 4. 2010 17:37)

Jinak vyvolat satana nejde,ale už za chvíli přijde:).A křest´ané si to pak můžou užít.

XxX

(thorann1, 6. 4. 2010 17:36)

To je vůl sice se satanismus zajímá o černou magii,ale jako černá magie neni.

KARMA

(wwee, 3. 1. 2010 13:21)

tpo je co za pitchoviny??? pocul si autorko slovo karma??? si nejak zabudol caw.

ju insa ei

(Janato, 22. 3. 2009 17:04)

Ten co chce používat černou magii si sám musí uvědomit na jakém stupi jí zná,hraní na ní je jedna věc a její pouívání ta druhá.Nechci nikomu šahat do svědomí to at si každej udělá sám.Jen upozorním na jednu věc především si uvědom že si černou magii můžeš uškodit především ty sám. To je má rada

Satanismus

(Sweeney, 28. 7. 2008 13:15)

Nezkousejte nikdy vyvolat zadneho ducha je to fakt humus zkousel jsem to jednou a malem jsem se posral to mi verte.

LoL

(Merthart, 14. 10. 2007 15:56)

Stupidita od začátku do konce.(ale cely jsem to fakt necetl :D)

osobne me me pobavil hlavne uvodni "pakt" ktery si autor nevycucal z prstu, ale spise z pr*ele. A jakozto chaosmagika mne pobavila tato věta:
F) Boj proti zneužití magie (chaos magie- viz článek Nebezpečí tkví v Chaos Magii)

Vyvolavanie duchov

(Kate Ryan, 24. 7. 2007 17:12)

Ako treba vyvolat Satana?